Školenie Formel Q ( 3dni)

Školenie Formel Q ( 3dni)

Organizovanie školení, kurzov a prednášok - Prednáška
Formel Q - 3 dňové školenie VW Group požiadaviek na kvalitu na portáli KBP . Praktické vypísanie Samoauditu a D/TLD auditu podľa F-Q-F 8.
Dátum poslednej zmeny: 3.6.2016
VOĽNÉ

Odkaz k položke

Kontakt

E-mailkunerte@kunerte.sk
Posledné
prihlásenie
25.2.2016
Zobraziť všetky položky užívateľa